?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry | Next Entry

В Грузии возмущены предложением отказаться от территорий в обмен на членство в НАТО


«Это оскорбление грузинского народа!»

http://naspravdi.info/novosti/v-gruzii-vozmushcheny-predlozheniem-otkazatsya-ot-territoriy-v-obmen-na-chlenstvo-v-nato